Uwielbiam swój zawód, swoją pracę.  To moja pasja, wyzwanie, spełnienie. Nie zawsze jest łatwo... Ale kiedy współuczestniczę
z drugim człowiekiem w proce
sie jego  przemian wewnętrznych, w których niemożliwe staje się możliwe - czuję, że i ja potrafię latać... 

 

 

WYKSZTAŁCENIE

 

Absolwentka studiów magisterskich oraz podyplomowych w zakresie następujących dziedzin:

• Psychologia (specjalność kliniczna; 5 - letnie studia magisterskie; Bydgoszcz, 2011)

• Pedagogika (specjalność edukacja przedszkolna z terapią pedagogiczną; 5-letnie studia magisterskie; Bydgoszcz, 2011)

       • Psychologia Kliniczna (studia podyplomowe; Warszawa, 2021)

 

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Psychotraumatolog - w trakcie specjalizacji podyplomowej

Socjoterapeuta i profilaktyk społeczny dzieci i młodzieży - w trakcie studiów podyplomowych

 

Dodatkowo:

      • Terapeuta TSR I stopnia (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach)

      • Terapeuta WWRD (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

      • Terapeuta Snoezelen (założyciel pierwszej w województwie kujawsko-pomorskim certyfikowanej Sali  Doświadczania Świata)

      • Trener TUS (trening umiejętności społecznych i życiowych)

      • Trener rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży 

      • Terapeuta Ręki 1. i 2. stopnia 

      • Terapeuta pedagogiczny

 

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach/szkoleniach zorientowanych na kierunkową pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz terapeutyczną dla dzieci i młodzieży. W procesie terapeutycznym pracuję w oparciu o nurt TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach).

 

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Trener rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii i psychoterapii 
 • Dziecko w kryzysie psychicznym - terapia przy zaburzeniach lękowych
 • Praca z trudną młodzieżą z elementami zintegrowanej profilaktyki uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych
 • Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych
 • Psychologia zaburzeń u dzieci i młodzieży z elementami prawa rodzinnego
 • Nowoczesne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami
 • Praktyczne zastosowanie elementów Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi
 • Sala Doświadczania Świata - koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania
 • Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
 • Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc w terapii psychologicznej dziecka
 • Podstawowe techniki poznawczo-behawioralne w praktyce i terapii
 • Terapia i edukacja dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej 
 • Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi
 • Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z komunikacją wspomagającą oraz elementami wczesnego wspomagania rozwoju i terapii ręki
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja, kompulsywne zajadanie) - podstawy pracy terapeutycznej z pacjentem
DOŚWIADCZENIE

 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychologiczno-pedagogicznej zarówno w zakresie przeprowadzania indywidualnych konsultacji z pacjentem (diagnoza, terapia, profilaktyka), jak i prowadzeniu grup wsparcia czy warsztatów/szkoleń kierunkowych.

 

 

 W latach 2020, 2019 oraz 2018 zostałam nagrodzona statuetką Orły Medycyny - wybór pacjentów.

Dziękuję serdecznie za zaufanie! 

 

 

 

 

 

Od kilku lat systematycznie współpracuję m.in. z:

• Centrum Medycznym IKAR w Bydgoszczy (psycholog dziecięcy)

• Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych ORKE w Warszawie (trener nauczycieli)

• Wyższą Szkołą Gospodarki (psycholog, socjoterapeuta, wykładowca)

 

 

W ubiegłych latach miałam również możliwość zdobycia doświadczenia w pracy psychologiczno-terapeutycznej w:

• Centrum Edukacji i Aktywizacji dla Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy (psycholog/trener)

• Ośrodkiem Szkoleniowo-Terapeutycznym Terapeutica w Bydgoszczy (psycholog dzieci i młodzieży)

• Centrum Diagnozy i Terapii Pedagog Domowy (psycholog dziecięcy; pedagog/terapeuta)

• Zespole Szkół nr 21 w Bydgoszczy (psycholog szkolny)

• Stowarzyszeniu Kontakt w Bydgoszczy (psycholog dziecięcy)

• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy (psycholog/pedagog)

• Center for Cognition and Communication, New York (neuropsycholog)

 

 

 

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii klinicznej dziecka oraz Snoezelen.

Kilka słów o mnie - prywatnie... Pasjonatka podróży, bezgranicznie kochająca zwierzęta, uwielbiająca grę na pianinie, zarażająca pozytywną energią! Moje motto życiowe,  które towarzyszy mi bezustannie...

"Carpe Diem!"