AKTUALNY CENNIK

OBOWIĄZUJE OD 15.01.2023r.

 

 

Pierwsze spotkanie z Rodzicem/Rodzicami (konsultacja) – 200zł/50min.

Pierwsze spotkanie z dzieckiem (diagnoza) – 200-450zł (koszt zależny od typu)

Diagnoza sfery emocjonalnej, społecznej, poznawczej - 200-250zł

Całościowa diagnoza rozwoju, diagnoza możliwości intelektualnych – 250-300zł

Diagnoza dysleksji (2 spotkania) – 450zł

Terapia – 180zł/45-50min.+ krótkie omówienie z Rodzicem/Rodzicami (do 5 min.)

Zaświadczenie/opinia psychologiczna – 100-200zł (koszt zależny od typu)

 

UWAGA: Każda dodatkowo rozpoczęta godzina konsultacyjna - 180zł (w razie dostępności czasowej)