Uwielbiam swój zawód, swoją pracę.  To moja pasja, wyzwanie, spełnienie. Nie zawsze jest łatwo... Ale kiedy współuczestniczę
z drugim człowiekiem w proce
sie jego  przemian wewnętrznych, w których niemożliwe staje się możliwe - czuję, że i ja potrafię latać... 

 

Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska


psycholog, psychotraumatolog, socjoterapeuta, profilaktyk społeczny dzieci i młodzieży, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta pracujący w oparciu o nurt TSR, trener umiejętności psychospołecznych, terapeuta Snoezelen, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny

 

WYKSZTAŁCENIE

 

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dziedzinie Nauk Społecznych.

Absolwentka studiów magisterskich oraz podyplomowych w zakresie następujących dziedzin:

• Psychologia (specjalność kliniczna; 5 - letnie studia magisterskie; Bydgoszcz, 2011)

• Pedagogika (specjalność edukacja przedszkolna z terapią pedagogiczną; 5-letnie studia magisterskie; Bydgoszcz, 2011)

       • Psychologia Kliniczna (studia podyplomowe; Warszawa, 2021)

       • Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży (studia podyplomowe; Lublin, 2022)

       • Psychotraumatologia (studia podyplomowe; Warszawa, 2022)

 

Dodatkowo:

      • Międzynarodowy Specjalista Snoezelen ISNA MSE 

      • Terapeuta Snoezelen I-IV stopnia (założyciel pierwszej w województwie  certyfikowanej Sali  Doświadczania Świata)

      • Terapeuta TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach)

      • Terapeuta WWRD (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

      • Trener TUS (trening umiejętności społecznych i życiowych)

      • Trener rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży 

      • Terapeuta Ręki I i II stopnia 

      • Terapeuta pedagogiczny


Jest w gronie czterech terapeutów w Polsce posiadających certyfikację Międzynarodowego Specjalisty Snoezelen, dającą rozszerzone kwalifikacje International Snoezelen Association - Multisensory Enviroment do prowadzenia zajęć metodą Snoezelen oraz prowadzenia certyfikowanych szkoleń terapeutów.

Uzyskane certyfikacje w zakresie metody Snoezelen:

Certyfikacja INTERNATIONAL SNOEZELEN SPECIALIST (Międzynarodowy Specjalista Snoezelen) - tytuł przyznany bezpośrednio z ramienia twórcy metody Snoezelen, Ada Verheula, jak również Prezydenta ISNA-MSE, Mauritsa Eijgendaal, oraz osób przeprowadzających sesję egzaminacyjną oraz oceniających pracę dyplomową: Svenję Fuhrmann oraz Nicole Ling (Holandia, Dania, Niemcy 2024)

Certyfikacje otrzymane w Polsce:

1. stopnia (Polskie Centrum Snoezelen - szkolenie w Krakowie, 2020 - certyfikat nr 0379/P/2006/2020;
2. stopnia (Polskie Centrum Snoezelen - szkolenie w Bolesławcu, 2022 - certyfikat nr 0008/R/1103/2022 ).

Certyfikacje otrzymane za granicą:
3. stopnia (Dein Raum - szkolenie w Niemczech, Grunwald 2023);
4. stopnia (Dein Raum/Mondo Snoezelen - szkolenie we Włoszech, Padwa 2023);

Członek ISNA-MSE International oraz ISNA-MSE Polska, ponadto członek Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.

 

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach/szkoleniach zorientowanych na kierunkową pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz terapeutyczną dla dzieci i młodzieży. Współpracuje również czynnie ze specjalistami Snoezelen z Włoch oraz zespołem specjalistów z USA. W procesie terapeutycznym pracuję głównie w oparciu o nurt TSR (terapia skoncentrowana na rozwiązaniach).

 

Wybrane kursy i szkolenia:

 • Trener rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii i psychoterapii 
 • Dziecko w kryzysie psychicznym - terapia przy zaburzeniach lękowych
 • Praca z trudną młodzieżą z elementami zintegrowanej profilaktyki uzależnień i społecznych zachowań ryzykownych
 • Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych
 • Psychologia zaburzeń u dzieci i młodzieży z elementami prawa rodzinnego
 • Nowoczesne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami
 • Praktyczne zastosowanie elementów Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi
 • Sala Doświadczania Świata - koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania
 • Diagnoza i terapia dziecka z opóźnionym rozwojem mowy
 • Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc w terapii psychologicznej dziecka
 • Podstawowe techniki poznawczo-behawioralne w praktyce i terapii
 • Terapia i edukacja dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera z wykorzystaniem analizy behawioralnej 
 • Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami uwagi
 • Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z komunikacją wspomagającą oraz elementami wczesnego wspomagania rozwoju i terapii ręki
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja, kompulsywne zajadanie) - podstawy pracy terapeutycznej z pacjentem 
DOŚWIADCZENIE

 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy psychologiczno-pedagogicznej zarówno w zakresie przeprowadzania indywidualnych konsultacji z pacjentem (diagnoza, terapia, profilaktyka), jak i prowadzeniu grup wsparcia czy warsztatów/szkoleń kierunkowych.

 W latach 2021, 2020, 2019 oraz 2018 zostałam nagrodzona statuetką Orły Medycyny - wybór pacjentów.

Dziękuję serdecznie za zaufanie! 

 

Od kilku lat systematycznie współpracuję m.in. z:

• Centrum Medycznym IKAR w Bydgoszczy (psycholog dziecięcy)

• Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych ORKE w Warszawie (trener nauczycieli)

• Wyższą Szkołą Gospodarki (psycholog, socjoterapeuta, wykładowca)

W ubiegłych latach miałam również możliwość zdobycia doświadczenia w pracy psychologiczno-terapeutycznej w:

• Centrum Edukacji i Aktywizacji dla Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy (psycholog/trener)

• Ośrodkiem Szkoleniowo-Terapeutycznym Terapeutica w Bydgoszczy (psycholog dzieci i młodzieży)

• Centrum Diagnozy i Terapii Pedagog Domowy (psycholog dziecięcy; pedagog/terapeuta)

• Zespole Szkół nr 21 w Bydgoszczy (psycholog szkolny)

• Stowarzyszeniu Kontakt w Bydgoszczy (psycholog dziecięcy)

• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy (psycholog/pedagog)

• Center for Cognition and Communication, New York (neuropsycholog)

 

O MNIE W SIECI

 

Wywiad dla Interii i grupy Polsat Box w ramach ogólnopolskiej akcji dotyczącej depresji wśród dzieci i młodzieży (luty, 2022)

Depresja w szkolnej ławce – jak rozpoznać, że z uczniem dzieje się coś złego?

https://www.bryk.pl/artykul/depresja-w-szkolnej-lawce-jak-rozpoznac-ze-z-uczniem-dzieje-sie-cos-zlego-rozmowa-z-psycholog-kinga-dziewiatkowska-kozlowska


Wywiad dla Expressu Bydgoskiego (marzec, 2022)

Bydgoska psycholog: O wojnie z dziećmi należy rozmawiać. Dziecko jest odbiciem lustrzanym dorosłego

https://expressbydgoski.pl/bydgoska-psycholog-o-wojnie-z-dziecmi-nalezy-rozmawiac-dziecko-jest-odbiciem-lustrzanym-doroslego/ar/c1-16090045


Wywiad dla Wirtualnej Polski (październik, 2021)

Za małe usta, za grube uda. To, co widzą na Instagramie, wpędza je w kompleksy i stany depresyjne

https://kobieta.wp.pl/za-male-usta-za-grube-uda-instagram-wpedza-nastolatki-w-kompleksy-i-stany-depresyjne-6689038803233440a?fbclid=IwAR35ryhNLoD7P4QOANHuXsjaXgBMnXmzhDuxyaqHJtcXS_XvsQSwuGD_Z9Q


Artykuł popularnonaukowy dla wydawnictwa Trening Umiejętności Społecznych

Doświadczając świata

https://treningumiejetnoscispolecznych.pl/doswiadczajac-swiata/

 

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii klinicznej dziecka oraz Snoezelen.

Kilka słów o mnie - prywatnie... Pasjonatka podróży, bezgranicznie kochająca zwierzęta, uwielbiająca grę na pianinie, zarażająca pozytywną energią! Moje motto życiowe,  które towarzyszy mi bezustannie...

"Carpe Diem!"