ARTYKUŁY NAUKOWE – PSYCHOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY


 

Dla osób zainteresowanych zgłębianiem tajników naukowych psychologii dzieci i młodzieży….

 

W niniejszej sekcji znajdziecie Państwo ciekawe publikacje naukowe, propozycje recenzowanych artykułów zawierających się w tematyce psychologii dzieci i młodzieży. Każde źródło posiada dostęp do pełnej wersji. Znajdują się w nich zarówno publikacje polskie jak i anglojęzyczne, artykuły dotyczą zarówno rozważań teoretycznych, jak i rezultatów prowadzonych badań. Zachęcam do lektury!

 

Problemowe użytkowanie, nadmierne korzystanie, uzależnienie od smartfona
http://www.psychiatria.com.pl/index.php/wydawnictwa/2021-vol-21-no-4/problemowe-uzytkowanie-nadmierne-korzystanie-uzaleznienie-od-smartfona

Czy istnieje ADHD o późnym początku?
http://www.psychiatria.com.pl/index.php/wydawnictwa/2021-vol-21-no-1/czy-istnieje-adhd-o-poznym-poczatku

Lęk, depresja, poczucie kontroli zdrowia u uczniów szkół średnich w dobie pandemii COVID-19
http://www.psychiatria.com.pl/index.php/wydawnictwa/2020-vol-20-no-4

Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Unii Europejskiej a działania podejmowane w Polsce – dobre praktyki i ograniczenia
http://www.psychiatria.com.pl/index.php/wydawnictwa/2021-vol-21-no-3/profilaktyka-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy-w-unii-europejskiej-a-dzialania-podejmowane-w-polsce-dobre-praktyki-i-ograniczenia

Konsekwentne rodzicielstwo w czasach mediów elektronicznych jako predyktor zdrowia nastolatków i dobrych relacji w rodzinie
http://www.psychiatria.com.pl/index.php/wydawnictwa/2019-vol-19-no-4/konsekwentne-rodzicielstwo-w-czasach-mediow-elektronicznych-jako-predyktor-zdrowia-nastolatkow-i-dobrych-relacji-w-rodzinie

Różnorodność kontekstów społecznego rozwoju dziecka
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184119

Rodzice w obliczu choroby nowotworowej dziecka
http://www.psychiatria.com.pl/index.php/wydawnictwa/2018-vol-18-no-3/rodzice-w-obliczu-choroby-nowotworowej-dziecka

Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74173

Twórcze przedszkolaki w percepcji rodziców i nauczycieli
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/13378

Self and social regulation : social interaction and the development of social understanding and executive functions
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/73644

Wirtualna osobowość naszych czasów : mroczna strona e-osobowości
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69116

To tylko dzieci : narodziny dobra i zła
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/149493

Children and play
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74323

Early childhood television viewing and adolescent behavior : the recontact study
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80208

Doświadczenia dziecka w wieku przedszkolnym a jego kompetencja komunikacyjna i wiedza o umyśle
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80138

Historia poszukiwań odpowiedzi na pytanie o istotę autyzmu
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/72272

O odkrywaniu funkcji reklamy przez dziecko : rozwój rozumienia perswazyjności i realizmu reklamy
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/58286

Rozwój poznawczy a bunt młodzieńczy
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80252