dorosli1

 

Oferowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dorosłych obejmuje następujące obszary:

-trudności poznawcze;

-trudności emocjonalne;

-zaburzenia interakcji społecznych;

-trudności wychowawcze

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA „KRAINA ZMYSŁÓW” – BYDGOSZCZ

W ramach kierunkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dorosłych gabinet oferuje:

-diagnozę możliwości intelektualnych;

-diagnozę osobowości, temperamentu;

-diagnozę kompetencji rodzicielskich

-diagnozę predyspozycji/mocnych stron - poradnictwo zawodowe;

-kierunkowe oddziaływanie terapeutyczne wspomagające/psychoedukację (zgodnie z zaburzonym obszarem);

-warsztaty dla rodziców, warsztaty grupowe z zakresu wzmacniania kompetencji społecznych (zgodnie z zapotrzebowaniem).

 

dorosli3    dorosli2

 

Gabinet oferuje możliwość wystawienia specjalistycznej opinii psychologicznej/psychologiczno-pedagogicznej  celem przedłożenia jej określonym placówkom/instytucjom.

Uzyskanie opinii jest możliwe wyłącznie po uprzedniej konsultacji i szczegółowym badaniu kierunkowym.